Férgek ez a mi hazánk fia

Férgek ez a mi hazánk fia Tartalom Retorikai-stilisztikai lexikon ; Poétikai-műfaji lexikonVerstani lexikon Népszónoklat A politikai beszéd típusa. Jellemzője, hogy a szónok a hallgatók érzelmeire, erkölcsi érzékére hivatkozik, és - bár beszédéből nem hiányoznak az érvek és az értelmi bizonyítékok -elsősorban az affektivitás sal próbál nagy tömegeket mozgósítani.

Kossuth Lajos: Kiáltvány a néphez című politikai beszédében a haza védelmére szólítja fel a nemzetet: Atyámfiai!

férgek ez a mi hazánk fia helminth vizsgálat

Az örökkévaló Istennek nevében, ki az igazságot védi, és megbünteti az árulást, fegyverre szólítom fel a nemzetet: szegény magyar hazánk megvédésére. Országodat, mit őseid vérrel szereztek, árulással szétdarabolják. A magyar földet, mit véres verejték közt míveltél, s mit a magyar nemesség, a király gonosz tanácsosai dacára, szabaddá tett, rác rablók és illír pártütők közt osztják ki, s téged, szegény elárult magyar nép, ki fognak irtani az élő nemzetek sorából, hogy szegény hazádnak még csak neve se maradjon fenn.

férgek ez a mi hazánk fia mit tesznek a férgek a belekkel

A magyar nemzet, melynek hűségéért, hosszas, türelmes szenvedéséért most ily alávaló hitszegéssel, ily rút háládatlansággal fizetnek, nem lehet oly gyáva, hogy védtelenül hajoljon meg a gyilkosok előtt, és veszni hagyja szegény hazáját, zsákmányul a hitvány árulóknak.

Még a nyomorult féreg sem tűri, ha lábbal tapodják. A magyar nép nem leszen, nem lehet gyávább a féregnél.

férgek ez a mi hazánk fia parazita a vénában

Aki nem akar hontalan vándor koldussá lenni, akinek szívében a becsületnek, a Meddig kezelik férgekkel legkisebb szikrája ég, aki nem akarja a szolgaságnak keserves bilincsét hordozni, akinek nője, gyermeke van, aki nem akarja apái sírját megfertőztetni, aki nem akarja, hogy gyermekei megátkozzák, aki szabadságot kíván e földön, s üdvösséget vár férgek ez a mi hazánk fia másvilágon: az fel fog kelni Isten és haza nevében, a rablókat, pártütőket semmivé tenni, és megbosszulni a hitszegést, és Magyarország függetlenségét és a magyar nép törvényes szabadságát megvédeni.

További a témáról